Cennik

Libelta 14


Jeden z naszych nowych punktów jest zlokalizowany na ulicy Libelta 14 w Poznaniu, by dowiedzieć się więcej odwiedź zakładkę kontakt.

 • Dyplom
 • 25
 • Zdjęcie do dyplomu
 • Ilość 4 sztuki
 • 8 sztuk: 40 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 4,5x6,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Wiza USA
 • 30
 • Zapis cyfrowy
 • Rozmiar zdjęcia: 5x5 cm
 • Zdjęcie do wizy USA
 • Ilość 2 sztuki 5x5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Dowód osobisty
 • 30
 • Zdjęcie dla dowodu osobistego
 • Ilość zdjęć: 4
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Paszport
 • 30
 • Zdjęcie do paszportu
 • Ilość 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Legitymacja
 • 30
 • Zdjęcie do legitymacji szkolnej
 • Ilość: 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia różne formaty
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Prawo jazdy
 • 30
 • Ilość: 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Przegrywanie kaset na DVD
 • VHS - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • V8, SVHS - 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Mini DV, D-8, Hi-8 - 140 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Kontakt
 • Przegrywanie filmów 8mm/Super 8
 • 7,50
 • Do 5 minut = 50 zł
 • Koszt: 7,50 zł za kolejną minutę digitalizacji
 • Koszt: 7.50 zł za kolejne minuty
 • Kontakt
 • Karta pobytu
 • 30
 • Ilość: 8 zdjęć za 35 zł
 • Kontakt

Gronowa 22


Jeden z naszych punktów jest zlokalizowany na ulicy Gronowej 22 w Poznaniu, by dowiedzieć się więcej odwiedź zakładkę kontakt.

 • Dyplom
 • 25
 • Zdjęcie do dyplomu
 • Ilość 4 sztuki
 • 8 sztuk: 40 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 4,5x6,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Wiza USA
 • 30
 • Zapis cyfrowy
 • Rozmiar zdjęcia: 5x5 cm
 • Zdjęcie do wizy USA
 • Ilość 2 sztuki 5x5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Legitymacja
 • 30
 • Zdjęcie do legitymacji szkolnej
 • Ilość: 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia różne formaty
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Paszport
 • 30
 • Zdjęcie do paszportu
 • Ilość 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Dowód osobisty
 • 30
 • Zdjęcie dla dowodu osobistego
 • Ilość zdjęć: 4
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar zdjęcia: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Prawo Jazdy
 • 30
 • Ilość: 4 sztuki
 • Ilość zdjęć: 8 = 35 zł
 • Rozmiar: 3,5x4,5cm
 • Wydruk w 10 sekund
 • Kontakt
 • Przegrywanie kaset na DVD
 • VHS - 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • V8, SVHS - 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Mini DV, D-8, Hi-8 - 140 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Kontakt
 • Przegrywanie filmów 8mm/Super 8
 • 7,50
 • Do 5 minut = 50 zł
 • Koszt: 7,50 zł za kolejną minutę digitalizacji
 • Koszt: 7.50 zł za kolejne minuty
 • Kontakt